به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز امکان تغییر قیمت نهایی سفارش پس از ثبت سفارش وجود دارد

میکروتیک - Mikrotik

تصویر
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان ٪۱۰ ۱,۳۸۹,۰۰۰ تومان
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱۱ ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱۰ ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان ٪۱۶ ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان