به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز امکان تغییر قیمت نهایی سفارش پس از ثبت سفارش وجود دارد

لاجیتکس - Logitex

تصویر
۱۶۵,۰۰۰ تومان ٪۲۱ ۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۷۵,۰۰۰ تومان ٪۱۱ ۱۵۵,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان ٪۱۱ ۱۶۵,۰۰۰ تومان
۲۴۰,۰۰۰ تومان ٪۲۱ ۱۸۹,۰۰۰ تومان